سلسله گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته – خلق موقعیت در مدرسه توسط مدیر (۲)

آکادمی متیا برگزار می کند:سلسله گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته با موضوع خلق موقعیت در مدرسه توسط مدیر (۲)مهمان: دکتر علی صاحبی ، …

سلسله گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته – تربیت در پرتو عاملیت انسان

آکادمی متیا برگزار می کند:سلسله گفتگوهای نقش مدیر در مدارس توسعه یافته با موضوع تربیت در پرتو عاملیت انسانمهمان: دکتر خسرو باقری، استاد دانشکده روانشناسی …

توسعه یافتگی/ به بهانه همایش مدیران آموزشی

وقتی به‌این کلمات می‌اندیشم؛مالزی، کره‌جنوبی، آلمان، ژاپن، فنلاند، سنگاپور، … و ایران البته ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی، سنگاپور پس از تشکیل! کره …